• hongo 800x1020-ph
  • hongo 800x1020-a-ph
  • hongo 800x1020-b-ph
  • hongo 800x1020-c-ph
  • hongo 800x1020-d-ph
  • hongo-800x1020-e-ph

کفی هوایی نیکل 840-Ni

برای قیمت تماس بگیرید

کفی هوایی نیکل نوعی افزودنی در محلول آبکاری نیکل است.

رفع حفره و فرو‌رفتگی‌ها در سطح نیکل

مصرف بیش از حد آن موجب کاهش خاصیت کرم پذیری و ایجاد کف زیاد در سطح وان آبکاری می‌شود.

محصول را با دستورعمل و برگه توضیحات دریافت نمایید.

با خرید از فرشیمیا از خدمات پس از فروش آن برخوردار شوید.

جهت به روزرسانی روش‌های آبکاری و توانمندسازی خط آبکاری از ما مشاوره بگیرید.

وزن خالص: 20 کیلوگرم